בקרת מערכות הנדסיות

 מצגת בקרה  בקובץ כאן

 

עודד יעקבי © 2017 כל הזכויות שמורות

 

mafmar