חומרי הוראה לתלמידים

באתר זה מרוכזים חומרי לימוד, מצגות וקישורים בתחומים:

בקרת מערכות הנדסיות, מכטרוניקה, רובוטיקה, צילום ומבוא לכלכלה.

בהצלחה
 

קוד קלאסרום לכיתות

מכטרוניקה יא           y7enh5i

מכטרוניקה יב           qtsp2wp

מכטרוניקה י             cnczobj

מכטרוניקה ח            tezg2nu

תחרות רובוטיקה
לאומית - רובונר

2020

FIRST Robotics
Competition

תחרויות רובוטיקה

תחרות הרחפנים
 
First Lego League
Competition
 
FIRST Tech
Competition

Robotraffic
Competition